MANUKA HONEY & YOGURT TREATMENT

SHEA MOISTURE

MANUKA HONEY & YOGURT TREATMENT

€15,90
MANUKA HONEY & YOGURT SHAMPOO

SHEA MOISTURE

MANUKA HONEY & YOGURT SHAMPOO

€14,95
COCONUT & HIBISCUS SHAMPOO

SHEA MOISTURE

COCONUT & HIBISCUS SHAMPOO

€14,65
COCONUT & HIBISCUS CONDITIONER

SHEA MOISTURE

COCONUT & HIBISCUS CONDITIONER

€14,90
KIDS MANGO & CARROT SHAMPOO

SHEA MOISTURE

KIDS MANGO & CARROT SHAMPOO

€12,90
KIDS MANGO & CARROT CONDITIONER
Sold out

SHEA MOISTURE

KIDS MANGO & CARROT CONDITIONER

€12,90